„Nerwy ze stali” – zadbaj o swoją odporność psychiczną

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

„Nerwy ze stali” – zadbaj o swoją odporność psychiczną to program szkoleniowy budujący odporność psychiczną pracowników w ArcelorMittal Poland. W 2021 r. składał się z sześciu webinarów oraz sześciu warsztatów mających na celu wyjaśnienie mechanizmów działania i życia w stresie oraz radzenie sobie z sytuacjami stresowymi. Tematy webinarów były następujące: 1. „A co jeśli stres nie istnieje?”, 2. „Odporność psychiczna to wybór!”, 3. „Jak zostać swoim własnym terapeutą?”, 4. „Jak zostać mistrzem zen własnej motywacji?”, 5. „Samowspółczucie – jak dzięki trosce o siebie stajemy się silniejsi psychicznie”, 6. „Nawyki warte milionów”. Łącznie w warsztatach i webinarach udział wzięło 413 osób. Wśród uczestników programu przeprowadzono ankiety satysfakcji oraz opracowano raporty. Poznanie przez pracowników mechanizmów stresowych oraz narzędzi, które pomagają efektywniej budować ich odporność psychiczną oraz łatwiej sobie radzić w trudnych, stresowych sytuacjach. Lepsza samoświadomość oraz znajomość narzędzi dbania o swoje zdrowie psychiczne wśród pracowników sprzyja również w rozwoju i realizacji celów biznesowych w całej organizacji.