Nauka języków obcych

Metryka praktyki

Firma: Objectivity,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W Objectivity, jako międzynarodowej firmie, wiodącym językiem komunikacji jest angielski. Aby zapewnić komfort i łatwość komunikacji, firma oferuje pracownikom bezpłatną, nielimitowaną w czasie naukę języków obcych, szczególnie lekcje angielskiego na wszystkich poziomach nauczania. Lekcje odbywają się w godzinach pracy w wymiarze 1 h na tydzień. Objectivity oferuje również lekcje niemieckiego i francuskiego, a obcokrajowcy zatrudnieni w firmie mogą korzystać z lekcji języka polskiego. Firma prowadzi także kącik językowy, w którym raz w tygodniu promowane są nowe zwroty. Każda osoba może sprawdzić wzrost swoich umiejętności językowych w tzw. teście postępu. Jeśli pracownik zwiększy swoje umiejętności, wówczas może liczyć na bonus finansowy, który jest dodatkowym bodźcem motywacyjnym.