NatWest Poland Women Network – sieć pracownicza wspierająca kobiety

Metryka praktyki

Firma: NatWest,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Sieć pracownicza kobiet – NatWest Poland Women Network działa od 2016 r. Jest to oddolna sieć pracownicza, która ma na celu inspirowanie do rozwoju, organizowanie wydarzeń oraz szkoleń, a także wspieranie i promowanie inicjatyw wyrównujących szanse kobiet na płaszczyznach biznesowych i edukacyjnych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Sieć wspiera również inicjatywy zewnętrzne skierowane do kobiet i dziewczynek, m.in. partnerstwo w programie IT for SHE czy działania edukacyjne we współpracy z Fundacją Perspektywy Women in Tech oraz Vital Voices. NatWest Poland Women Network jest rozwinięciem globalnej sieci Gender Network. jej efektywność była mierzona zaangażowaniem uczestników w wydarzenia oraz liczbą członków należących do sieci (150). Sieć organizowała webinary i spotkania edukacyjne; wysłała 11 newsletterów, w których promowała kobiece „role models” oraz możliwości rozwojowe w firmie i poza nią (programy mentoringowe, webinary rozwojowe); zorganizowała lokalnie międzynarodowy miesiąc kobiet, miesiąc profilaktyki raka piersi (Pink October) oraz miesiąc profilaktyki raka prostaty i jąder (Movember). Ponad 50 osób zaangażowało się w zewnętrzne programy wspierający kobiety, takie jak IT for SHE, Tech Days, Women in Tech Summit 2022.