Nasze miasto – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

ABB od 2005 roku realizuje w Przasnyszu projekt polegający na wspieraniu środowiska lokalnego, kreowaniu nowych inicjatyw i rozwoju przedsiębiorczości wśród przasnyskiej młodzieży. W 2008 roku projekt, kontynuowany pod nazwą „Nasze miasto z ABB”, był podzielony na trzy moduły: integracja, przedsiębiorczość i bezpieczna elektryczność. Do współpracy oprócz dotychczasowego partnera -Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu – dołączył Urząd Miasta.

Moduł skoncentrowany wokół organizacji Dni Przedsiębiorczości dla młodzieży z przasnyskich szkół miał na celu zachęcenie młodych ludzi do perspektywicznego myślenia o aktywności zawodowej i rozwoju swoich kompetencji. Częścią akcji były wizyty w zakładach produkcyjnych, m. in. w fabryce ABB, urzędach i lokalnych przedsiębiorstwach. Z ogólnopolską kampanią społeczną „Bezpieczna elektryczność”, realizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i sponsorowaną przez ABB, ściśle wiązał się moduł trzeci, w którego ramach młodzież z przasnyskich szkół uczestniczyła podczas ferii zimowych w spotkaniach edukacyjnych poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z energii elektrycznej. Dodatkowo ABB wyposażyła gimnazjalną pracownię fizyki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

W projekt zaangażowani byli pracownicy firmy, którzy prowadzili warsztaty w szkołach, oraz lokalna społeczność: urzędnicy, przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele i rodzice. Od 2005 roku na realizację projektu przeznaczono 200 tysięcy zł.