Nasz wybór – bezpieczna praca

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kampania „Nasz wybór – bezpieczna praca” ma na celu propagowanie zasad bezpiecznej pracy poprzez poszerzanie świadomości pracowników i ich przełożonych na temat bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy w Grupie Enea. W ramach akcji przygotowano cykl plakatów skierowanych do pracowników oraz cykliczny newsletter elektroniczny zapoznający pracowników obszaru dystrybucyjnego z różnymi zagadnieniami dotyczącymi BHP. W intranecie powstała specjalna sekcja poświęcona kwestiom związanym z zasadami bezpiecznej pracy.