Nasz biznes jest w sklepach

Metryka praktyki

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Nasz biznes jest w sklepach to projekt (tygodniowy staż w sklepach sieci) adresowany do nowych pracowników centrali Castorama Polska. Celami przedsięwzięcia są budowanie dobrych relacji między pracownikami, a także z klientami, szczegółowe poznanie zasad biznesu oraz procesów zachodzących między centralą a sklepami. Celem projektu jest budowanie dobrych relacji między pracownikami, bezpośrednia interakcja między pracownikami a klientami, szczegółowe poznanie zasad biznesu, procesów zachodzących między centralą a sklepami.