Narzędzie do komunikacji wewnętrznej – emplo

Metryka praktyki

Firma: Ekoenergetyka Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Do prowadzenia komunikacji z pracownikami Ekoenergetyka Polska i spółki powiązane wykorzystują narzędzie do komunikacji wewnętrznej – emplo. Pracownicy mają do niego dostęp w intranecie poprzez aplikację na telefon i w przeglądarce. Emplo to narzędzie do digitalizacji i automatyzacji procesów HR-owych, kadrowych. Umożliwia składanie wniosków o urlop, świadczenia socjalne, rozliczenie delegacji, znajdują się tam także zapotrzebowania na wakat i warunki zatrudnienia. Pracownicy mają bieżący dostęp do informacji o sobie, a także do oceny okresowej z nadaniem celów, a w module ankiety mogą wyrażać opinie. Po około roku funkcjonowania przeprowadzono badanie satysfakcji i opinii na temat emplo. Badanie pokazuje, że 77% wypełniających oceniło zadowolenie z emplo na 7 lub więcej – co oznacza dobrze lub bardzo dobrze. Dodatkowo, aż 57% osób korzysta z emplo kilka razy w tygodniu lub codziennie. Emplo usprawniło realizacje wielu procesów HR’owych i Kadrowych – 100% wniosków dot. nowego zatrudnienia, onboardingu, świadczeń socjalnych itp. realizowanych jest w emplo. Emplo to korzyści w 3 obszarach: komunikacji, zarządzania efektywnością oraz digitalizacja procesów. Wspomaga skuteczną komunikację góra–dół i dół-góra, przyśpieszyło proces obiegu informacji, gromadzi i utrzymuje know-how w organizacji, przyspieszyło obsługę firmowych procedur. Umożliwiło realizację procesu oceny pracy, usprawnia pracę zdalną.