„Nareszcie w domu” – Shell Polska

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Nareszcie w domu to projekt zainicjowany przez Shell w pierwszej połowie 2004 roku i realizowany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom. Jego celem jest wspieranie rodzinnych domów dziecka w całej Polsce.

Dzięki platformie SMART programu przeznaczonego dla stałych klientów Shella firma ma możliwość angażowania w akcję swoich klientów. Wszyscy posiadacze kart SMART mogą przekazać na rzecz projektu dowolną liczbę zebranych przez nich punktów.

Punkty te są wymieniane na środki pieniężne, które następnie za pośrednictwem Towarzystwa Nasz Dom trafiają do najbardziej potrzebujących rodzinnych domów dziecka.

Towarzystwo Nasz Dom działa od 1921 roku. Po drugiej wojnie światowej zostało rozwiązane, swoją działalność reaktywowało w 1991 roku. Celem jego działalności jest udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego rodzinnym domom dziecka i reformującym się placówkom opiekuńczo-wychowawczym.