„Napełniamy Polskę mocą” – dialog z interesariuszami PSE

Metryka praktyki

Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

„Napełniamy Polskę mocą” – dialog z interesariuszami PSE to dobra praktyka realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dialog, transparentność i współpraca – na tych filarach opiera się utrzymywanie relacji z interesariuszami przez PSE. Firma dba o prowadzenie dialogu na różnych poziomach i przy użyciu różnych kanałów komunikacji. Jednym z flagowych przedsięwzięć w tym zakresie są sesje dialogowe prowadzone w oparciu o Standard AA1000 (AccountAbility), kluczowy w relacjach z interesariuszami. Dzięki niemu, budując długoterminową wartość, PSE może uwzględniać potrzeby i opinie otoczenia. W latach 2014-2021 PSE przeprowadziły 5 sesji dialogowych, w których wzięło udział łącznie 320 osób reprezentujących różne grupy odbiorców firmy. Przy każdej sesji było to bardzo szerokie grono, obejmujące zarówno interesariuszy społecznych i biznesowych, jak również administrację centralną, samorządy, uczestników rynku energii elektrycznej, firmy zajmujące się realizacją inwestycji oraz NGO’sy. Sesje dialogowe były przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami, a dyskusje moderowali niezależni konsultanci.