NanoShadow – innowacyjne podejście PwC do rekrutacji

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

NanoShadow – innowacyjne podejście PwC do rekrutacji polega na grze fabularnej. Zadaniem osób biorących udział w rekrutacji na praktykantów w PwC jest przeprowadzenie audytu fikcyjnej firmy z branży nowych technologii przed jej wejściem na giełdę. Wybrani kandydaci przez dwa miesiące śledzą wydarzenia, zbierając dane na temat fikcyjnej firmy, a następnie uczestniczą w finale, polegającym na kilkugodzinnej rywalizacji. Niestandardowa forma rekrutacji pozwala ocenić niedostrzegane na pierwszy rzut oka kompetencje studentów.