Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Citi Handlowy ustanowił dwie nagrody, którymi honoruje osoby szczególnie zasłużone dla polskiej nauki i kultury. Jedną z nich jest Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Należy ona do najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce i zwana jest„polskim Noblem ekonomicznym”. Wnioski o przyznanie nagrody składają mające siedzibę w Polsce uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego, wydawnictwa ekonomiczne oraz członkowie jury. Wyboru laureata dokonuje co roku jury złożone z najwybitniejszych polskich ekonomistów. Prace są również konsultowane na drodze recenzji naukowej z akademickimi ekspertami zewnętrznymi. Uroczystość wręczenia nagród corocznie jest połączona z konferencją ekonomiczną. W 2014 roku odbędzie się 20. edycja konkursu.