Nadanie celów ESG kadrze zarządzającej

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach strategii ESG „Rozwój w równowadze” firma PZU zobowiązała się do nadania celów ESG kadrze zarządzającej. W roku 2021 wszyscy dyrektorzy na poziomie N-1 otrzymali cele ESG w ramach celów rocznych. Cele związane są z realizacją zadań zaprojektowanych w ramach strategii ESG.