Na rzecz zdrowia – Wincanton

Metryka praktyki

Firma: Wincanton,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Wincanton angażuje się w wiele inicjatyw ukierunkowanych na rozwój i zdrowie człowieka. Kwestię szerzenia wiedzy na temat oddawania szpiku kostnego i banku dawców uznała za szczególnie istotną, ponieważ w Polsce znalezienie odpowiedniego dawcy nadal pozostaje istotnym problemem.Pracownicy firmy, z uwagi na potrzebę znalezienia dawców dla nich samych bądź członków ich rodzin, zainicjowali akcje zbierania krwi oraz szpiku kostnego. Firma postanowiła z czasem rozszerzyć zakres działań i obecnie krew i szpik przekazywane są nie tylko rodzinom pracowników, ale też na rzecz chorych dzieci z konkretnych szpitali oraz dla podopiecznych Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej.

Firma zebrała do tej pory ponad 106 litrów krwi od 230. osób, a pierwsza akcja pozyskiwania dawców szpiku dała 29 zgłoszeń. Dzięki tym działaniom firma odnotowała wzrost zaangażowania pracowników w życie i procesy firmy, a także większe zainteresowanie działaniami prospołecznymi, a ponadto wzmocniła relacje ze społecznością lokalną. Zbiórki krwi i szpiku będą kontynuowane w różnych oddziałach firmy.

Początkowo opisane działania prowadzone były tylko wśród pracowników firmy Wincanton, następnie włączono w nie również oddziały firmy, a także pracowników sąsiednich firm (np. mieszczących się na terenie tego samego parku logistycznego), klientów oraz lokalne społeczności.