Na rzecz dzieci z domów dziecka – Instytut Monitorowania Mediów

Metryka praktyki

Firma: Instytut Monitorowania Mediów,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
W państwowych i rodzinnych domach dziecka w Polsce wychowuje się obecnie około 26 tys. Dzieci. Zapewnienie im odpowiednich warunków jest możliwe w dużej mierze dzięki środkom przekazywanym przez darczyńców. W bliskim sąsiedztwie siedziby IMM znajdują się dwa domy dziecka – rodzinny i państwowy, i to je właśnie wybrano do współpracy. Lokalizacja ułatwia bezpośrednie kontakty. Spotkania z opiekunami pozwoliły uzyskać informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań podopiecznych. Dzięki temu w okresie świąt, kiedy rozpoczęto współpracę, pracownicy Instytutu mogli przygotować dzieciom prezenty. Pod hasłem „Świąteczna adopcja” każdy z działów „zaadoptował”, czyli wybrał od jednego do trojga dzieci, dla których przygotował paczki. Mieszkańcy rodzinnego domu dziecka dzięki biletom ofiarowanym przez IMM mogli w komplecie wziąć udział w świątecznym przedstawieniu „Dziadek do orzechów”.Poza pracownikami IMM włączył do swoich działań klientów firmy. Między 8 a 12 grudnia wysłano drogą e-mailową korporacyjne kartki świąteczne, w treści których zawarto wszystkie najważniejsze informacje mogące pomóc dzieciom z domów dziecka, w tym dane dotyczące współpracujących z IMM organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz dzieci. Akcja promowana była również na stronie IMM, co miało zachęcić klientów do wsparcia dzieci.

Oprócz bezpośrednich efektów w postaci świątecznych prezentów, akcja przyczyniła się do edukacji pracowników i klientów Instytutu Monitorowania Mediów co do istoty i skali problemu związanego z pobytem w domu dziecka.