Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona – Spedpol

Metryka praktyki

Firma: Spedpol,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Program pod hasłem: „Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona.” Spedpol podjął we wrześniu 2003 roku we współpracy z Fundacją „Robinson Crusoe”. Oprócz wkładu pracowników Spedpolu na zasadach wolontariatu, w ramach prowadzenia tzw. Klubów Robinsona edukujących wchodzące w dorosłe życie dzieci z domów dziecka, Spedpol zobowiązał się także do finansowego wsparcia tej inicjatywy. Głównym celem programu jest praktyczna edukacja dzieci m. in. poprzez: naukę umiejętności komputerowych, naukę zawodu przydatnego w danym regionie, naukę pozyskiwania środków na potrzeby społeczności lokalnej, naukę odpowiedzialności poprzez regularną współpracę z Fundacją. Celem Fundacji „Robinson Crusoe” jest tworzenie nowego modelu solidarności społecznej przez angażowanie i uwrażliwianie tych, którym się powiodło (młodzież z dobrych szkół, przedstawiciele klasy średniej) w pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym.
Do udziału w programie zgłosiło się kilkanaście osób z różnych Rejonów Spedpolu. Ostatecznie konsultantami Klubów Robinsona zostało pięć osób. Dzięki zaangażowaniu pracowników Spedpolu powstały dwa zupełnie nowe kluby – w Krakowie i w Warszawie, a jeden z już istniejących otrzymał wsparcie. Klub Robinsona powstaje, jeśli w danym domu dziecka jest minimum sześcioro chętnych w wieku od 14 do 18 lat. Do Klubu może wstąpić każdy zainteresowany, jednak jest to pewne zobowiązanie (uczestnictwo w spotkaniach Klubu, projektach, podejmowanie wyzwań, samodzielnych zadań). Podstawą pracy Klubu są regularne spotkania i realizacja wspólnych projektów. Spotkania w klubach odbywają się co tydzień przez ok. 3 – 4 godziny.Istotą kontraktu-umowy między Fundacją i Robinsonem jest wzajemność działania. Robinson może oczekiwać od Fundacji pomocy, jeżeli sam wykaże się aktywnością wobec innych (społeczności lokalnej, potrzebujących, słabszych). Zasada jest prosta: „chcesz pomocy – sam pomóż innym albo zrób coś samodzielnie, a wtedy my będziemy cię wspierać z całych sił”. Przedmiotem umowy może być każda potrzeba Robinsona, która ma związek z jego rozwojem i samodzielnością. W ramach kontraktu Robinson wykonuje coś na rzecz domu dziecka (np. remont rowerów, odmalowanie biblioteki, pomoc w nauce wybranej osobie), ale preferowane jest działanie poza placówką, np. w ośrodkach pomocy społecznej, schroniskach dla zwierząt. Za modelowy można uznać następujący kontrakt: dziewczyna chodzi do szkoły fryzjerskiej, bardzo potrzebuje profesjonalnego sprzętu do strzyżenia, wówczas Fundacja zakupi maszynkę i nożyczki, a Robinsonka przez pół roku będzie strzygła panie w domu samotnej matki.

Jedną z zasad działania Klubu jest stała obecność wolontariusza – konsultanta, który towarzyszy klubowiczom. Aby pomóc Robinsonom w usamodzielnianiu, trzeba zaangażować się na dłużej. Doświadcza się wówczas zarówno zwycięstw, jak i porażek. W dużych miastach jest wiele atrakcji odciągających klubowiczów od cierpliwej realizacji kontraktu. Dlatego niektórzy się wycofują. Ci, którzy zostają, są coraz silniejsi i zmieniają swoim działaniem najbliższe otoczenie. Podstawowym narzędziem pracy w Klubie są programy doskonalące lub wspomagające zdobywanie nowych umiejętności (Rekonesans, Praktika, Virtua). Program pomaga dzieciom w przełamaniu barier i przezwyciężaniu trudności niby w prostych, a dla nich tak trudnych czynnościach, wymagających samodzielności i inicjatywy w codziennym życiu.

W ramach budowania społecznej odpowiedzialności Spedpol coraz więcej uwagi przywiązuje do wsparcia lokalnych społeczności nie tylko poprzez pomoc finansową, ale także poprzez zaangażowanie pracowników w wolontariat społeczny. Dzięki wolontariatowi firma, poprzez swoich pracowników, ma szansę bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnych społeczności. Do monitorowania działań podejmowanych w obszarze wsparcia społeczności lokalnych przez wszystkie oddziały firmy Spedpol na terenie Polski wykorzystywany jest intranet oraz gazeta firmowa. Na stronach intranetu prowadzony jest rejestr aktywności oddziałów firmy w społecznej odpowiedzialności. Każdy pracownik ma więc dostęp do informacji o tego typu działaniach, wiedzę, że one mają miejsce i są popierane przez kadrę zarządzającą. Każdy może zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez kolegów w innych rejonach kraju i zainspirować się. Konsultanci są też zobowiązani do zdawania sprawozdań z działalności prowadzonych przez nich Klubów.