„Na codzienne zakupy” i „Karta dobra”

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 2 - Zero głodu

Fundacja Biedronki działająca w Jeronimo Martins Polska prowadzi programy „Na codzienne zakupy” i „Karta dobra” w oparciu o karty przedpłacone na zakupy do Biedronki. Program „Na codzienne zakupy” jest prowadzony z Caritas, a program „Karta dobra” z lokalnymi organizacjami pomocowymi. Seniorzy w potrzebie, kwalifikowani do projektu przez partnerów społecznych, otrzymują karty zasilane przez 10 miesięcy kwotą 150 zł miesięcznie. Osoby objęte programami mogą liczyć na opiekę wolontariusza, który wyręcza ich w zakupach, pomaga w ich trakcie lub towarzyszy w codziennych zajęciach. Dzięki dodatkowym środkom seniorzy lepiej się odżywiają i pozostały budżet domowy mogą przeznaczyć np. na leki i rehabilitację. Pomoc świadczona w formie karty na zakupy pozwala podopiecznym na samodzielne decydowanie, co kupić w sklepie. Inwestycja w edycję programu „Na codzienne zakupy” (kwiecień 2021 – styczeń 2022) to ok. 14,5 mln zł, a „Karta dobra” (wrzesień 2021 – sierpień 2022) to ok. 950 tys. zł. Łącznie karty trafiają do ponad 10 tys. seniorów.