My Finance Coach – Allianz Polska

Metryka praktyki

Firma: Grupa Allianz Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2013 roku Allianz Polska dołączył do globalnego projekt My Finance Coach. W ramach wolontariatu pracowniczego specjaliści z różnych obszarów firmy odwiedzają szkoły podstawowe i gimnazja, dzieląc się swoją wiedzą na temat świata finansów oraz podstaw funkcjonowania gospodarki i biznesu. Program składa się z ośmiu modułów przygotowanych przez zespół specjalistów: dydaktyków, psychologów i ekonomistów. Materiały szkoleniowe dostosowano do percepcji dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. Podczas 90-minutowych zajęć warsztatowych uczniowie odgrywają scenki, dyskutują, pracują indywidualnie i w grupach. Lekcje z zakresu finansów, oceny ryzyka, marketingu, PR, administracji prawa, zarządzania i innych prowadzą pracownicy – wolontariusze. W ciągu trzech lat wolontariusze dotarli z wiedzą do 20 szkół w trzech województwach a w warsztatach wzięło udział ponad 1200 uczniów.

Więcej informacji