Muzeum Energetyki (Ośrodek Tradycji Energetyków Polskich) w Toruniu

Metryka praktyki

Firma: Energa Grupa ORLEN,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

We wrześniu 2019 r. w siedzibie toruńskiego oddziału spółki Energa Operator z Grupy Energa powstało Muzeum Energetyki – Ośrodek Tradycji Energetyków Polskich. Muzeum, ulokowane jest w budynku po XIX-wiecznej elektrowni miejskiej, i jest miejscem popularyzacji wiedzy o historii polskiej energetyki. Udostępnione archiwalia i eksponaty ilustrują wiedzę o podstawowych dziedzinach energetyki: szkolnictwie, piśmiennictwie, elektroenergetyce, telekomunikacji, przemyśle oraz instalacjach elektrotechnicznych.

W prezentacji zwrócono uwagę na twórczy wysiłek pokolenia energetyków II RP. Zgromadzone artefakty ilustrują ich heroizm przy elektryfikacji kraju oraz wysiłek i zaangażowanie przy odbudowie młodego Państwa Polskiego. Jest to jedyne muzeum w Polsce, które ilustruje historię polskiej elektroenergetyk.

W ramach tworzenia Muzeum zaadaptowano 350m2 pomieszczeń poelektrownianych. Wykonano 1500 skanów dokumentów, odrestaurowano 200 eksponatów, 20 poddano konserwacji, opracowano ponad 600 opisów wystawowych.