MTeam

Metryka praktyki

Firma: Mostostal Warszawa,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Esencją programu „MTeam” wprowadzanego w Mostostal Warszawa jest inicjowanie zmian, które dokonują się z udziałem pracowników. Jego podwalinami była dyskusja o kierunku rozwoju firmy. W ramach programu stworzono osiem grup roboczych, w których pracę zaangażowanych było ponad 100 osób. Ze zgłoszonych ponad 100 pomysłów – na m.in.: walidację jakości, poprawę standardów współpracy, budowę sieci partnerów, przejrzystość procesów, dywersyfikację, motywację pracowników, wzmocnienie zespołów ofertowania, budowę wizerunku firmy – wybrano 20 projektów najbardziej trafiających w aktualne potrzeby biznesowe firmy.