mRada – mBank (Pion Bankowości Detalicznej BRE Bank SA)

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2010

W ramach dialogu z klientami w mBanku w 2003 roku stworzono program mRada, którego celem jest popularyzacja banku przyjaznego dla klientów, dialog między firmą a klientami i aktywizowanie ich na rzecz rozwoju banku, a także pogłębienie zaufania do bankowości elektronicznej.

Kandydaci do mRady zgłaszani są przez klientów mBanku, a wybierani przez pracowników firmy. Nie stają się oni pracownikami banku – kontaktują się z bankiem poprzez listę mailingową, a pośrednikiem w kontaktach jest moderator mRady wyznaczony z grona pracowników banku. Członkowie mRady testują nowe produkty i usługi, sugerują innowacje, zadają pracownikom pytania oraz aktywnie udzielają się na forum. W trakcie 8 lat trwania projektu wymieniono około 20 tysięcy e-maili, w latach 2008–2010 na blogu mBanku pojawiło się 11 tekstów napisanych przez mRadnych, a w 2010 roku zorganizowano 2 spotkania, które były okazją do dyskusji mRadnych z pracownikami banku.

Dzięki projektowi pracownicy mBanku otrzymują opinie klientów na temat wprowadzania nowych i modyfikacji dotychczasowych produktów i usług, a także zyskują pomoc w rozwiązywaniu problemów z klientami. mRadni są kimś w rodzaju ambasadorów bankowości internetowej. Są tak zaznajomieni z ofertą mBanku, że często sami udzielają odpowiedzi na pytania zadawane przez innych klientów, mają pierwszeństwo w testowaniu nowych elementów oferty, a ich głos jest brany pod uwagę w procesie ulepszania i rozszerzania usług banku.