Montaż źródełek wody pitnej w 15 placówkach oświatowych w Łodzi

Metryka praktyki

Firma: SEGRO Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Jednym z ważniejszych wyzwań związanych z ograniczaniem negatywnych skutków zmian klimatu jest zmniejszenie produkcji i konsumpcji plastiku. Wiele osób jest wciąż przyzwyczajonych do kupowania wody i napojów w plastikowych butelkach. Masa odpadów z tworzyw sztucznych odbierana w ramach miejskich systemów gospodarki liczona jest w tysiącach ton. Dodatkowe zanieczyszczenie powietrza generowane jest przy okazji transportu napojów do konsumentów.

Dlatego przy współpracy SEGRO z miastem Łódź i łódzkim ZWIK-iem zainstalowało dystrybutory wody pitnej w 15 placówkach oświatowych oraz rozdystrybuowano bidony wśród młodzieży, aby zachęcić do niekupowania butelkowanej wody czy napojów.

Działanie ma zbudować świadomość ekologiczną oraz przekonać uczniów do picia wody kranowej, a zarazem zmniejszyć zużycie plastiku, a co za tym idzie przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

W akcji zakładano montaż bezdotykowych źródełek wody pitnej w 15 łódzkich placówkach edukacyjnych – cel został w pełni osiągnięty, a dodatkowo uczniów wyposażono w bidony. Cała akcja ma celu wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych i ekologicznych, a także w dłuższej perspektywie redukcję zużycia plastiku, a co za tym idzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Działania tego typu wpisują się w politykę firmy i spełniają założenia programu „Odpowiedzialne SEGRO”, m.in. w zakresie inwestowania w lokalne społeczności. Ekologiczne działania SEGRO pomagają w kreowaniu pozytywnego odbioru firmy, jak i branży magazynowej. Ponadto inicjatywa ma nauczyć młodych ludzi dobrych nawyków zdrowotnych oraz postaw proekologicznych.

Materiały zdjęciowe z konferencji prasowej:

https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodarka/zmniejszenie-produkcji-i-konsumpcji-plastiku-czyli-dystrybutory-wody-w-lodzkich-placowkach-oswiatowych/