Monitorowanie czystości wody w Zalewie Zegrzyńskim

Metryka praktyki

Firma: JARS,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma JARS w ramach swoich działań proekologicznych przeprowadziła monitorowanie czystości wody w Zalewie Zegrzyńskim i okolicznych akwenach. W sumie dokonano 10 analiz. Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń do badania składu wody, a także systemu GPS do wskazania dokładnego miejsca badania. Wyniki zostały opublikowane zarówno na stronie internetowej firmy, jak i w lokalnej prasie.