Moje środowisko – program grantowy dla wolontariuszy

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Moje środowisko to wspólny program grantowy ING Banku Śląskiego i Fundacji ING Dzieciom, w którym wolontariusze ING mogą zdobyć środki na działania ekologiczne z wybranym przez siebie partnerem społecznym (szkołami, przedszkolami i organizacjami pozarządowymi). Konkurs służy wspieraniu pracowników ING (wolontariuszy) w działaniach na rzecz środowiska. Jego celem jest realizacja projektów wolontariackich na rzecz dzieci i młodzieży, które: wpływają pozytywnie na środowisko, odpowiadają na ważne i aktualne potrzeby środowiskowe w lokalnej społeczności, przyczyniają się do rozwiązywania problemów środowiskowych, promują zaangażowanie w ochronę środowiska i edukację klimatyczną. Założono sobie cel: realizacja minimum 20 ekoprojektów. Finalnie w 2022 r. zgłoszono 54 projekty, z czego 33 otrzymało grant na zaplanowane ekodziałania. Wolontariusze ING wspólnie ze swoimi beneficjentami angażowali najmłodszych w takie projekty, jak: tworzenie ogródków warzywnych i ziołowych, łąk kwietnych, ogrodów sensorycznych, wspieranie ochrony zwierząt (hotele dla owadów, budki lęgowe), prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej oraz ekogry w terenie. W realizację projektów zaangażowało się 285 wolontariuszy, którzy ze swoimi działaniami dotarli do 4784 dzieci. W grudniu 2022 r. ogłoszono nabór wniosków do drugiej edycji programu Moje środowisko. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2023 r.

https://www.ingdzieciom.pl/ https://www.ing.pl/o-banku/esg/deklaracja-ekologiczna