Moje Silne Drzewo – Żywiec Zdrój S.A.

Metryka praktyki

Firma: Żywiec Zdrój,
Branża: FMCG, Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku aktywnie włączył się w promowanie ochrony i sadzenia drzew oraz inicjowanie konkretnych działań w tym zakresie poprzez realizację kampanii „Moje Silne Drzewo”.  Jej głównym celem jest propagowanie świadomych, proekologicznych postaw oraz uwrażliwianie  Polaków na kwestię dbałości o środowisko.Program zaangażował lokalne organizacje ekologiczne, media, konsumentów, instytucje  państwowe. Partnerami Programu została Fundacja Nasza Ziemia oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

W 2009 roku pracownicy firmy, razem ze społecznością lokalną, posadzili milion drzew w Beskidach. Ważną rolę odegrały też szkolenia na temat lasów, zmian klimatycznych oraz wody dla nauczycieli i uczniów z powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego. Dodatkowo przeprowadzono konkurs grantowy dla lokalnej społeczności. Dzięki niemu dofinansowano lub  sfinansowano w całości autorskie projekty służące ochronie, sadzeniu i pielęgnacji drzew oraz poszanowaniu wody.