Moje finanse – Citibank Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Życie w społeczeństwie, którego nieodłącznym elementem jest gospodarka rynkowa, wymaga znajomości zasad funkcjonowania sektora finansowego, a szczególnie bankowego, sposobów planowania i inwestowania, jak również umiejętności zarządzania finansami osobistymi.

Współczesna szkoła nie oferuje uczniom tego typu edukacji. Lukę tę wypełnia program edukacyjny Moje finanse, finansowany przez Fundację Bankową im. L. Kronenberga i Narodowy Bank Polski, a wdrażany do szkół przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Bezpośrednimi odbiorcami programu jest 2400 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przewiduje się, że do 2007 roku w lekcjach i warsztatach udział weźmie ponad 216 000 uczniów.

Materiały edukacyjne przygotowywane są przez współpracowników Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a konsultowane przez ekspertów NBP i Citibank Handlowy.

Program Moje finanse realizowany jest w trzech modułach: Polubić banki, Moje inwestycje i Inwestycja w przyszłość. Od jesieni 2005 roku trwają szkolenia trenerów i nauczycieli, którzy realizują program podczas lekcji Podstawy przedsiębiorczości oraz w ramach interaktywnych warsztatów.

Prowadzący je nauczyciele zostają zaopatrzeni w multimedialne pomoce naukowe, filmy i gry, które uatrakcyjniają przekazywane informacje oraz zachęcają młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Część warsztatów prowadzą wolontariusze Citibank Handlowy. Lekcje z ich udziałem odbywają się zarówno w szkołach, jak i w wybranych oddziałach banku, gdzie uczniowie wcielają się w rolę bankierów oraz klientów.

Dzięki takiej formule, młodzi ludzie zyskują praktyczną wiedzę przydatną w codziennym życiu. Program Moje finanse wspierany przez wolontariat pracowniczy wpisuje się w długofalową strategię społecznego zaangażowania Citibank Handlowy.