Moje Finanse – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Głównym celem programu Moje Finanse, realizowanego od 2005 r przez Citi Handlowy przy współpracy z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jest wspieranie jakościowej przemiany edukacji ekonomicznej prowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce.W realizację programu w całym kraju włączonych jest 60 odpowiednio przygotowanych trenerów, którzy odpowiadają za rekrutację i szkolenia nauczycieli. Przeszkoleni nauczyciele otrzymują pakiety dydaktyczne do realizacji zajęć kształtujących umiejętności niezbędne do radzenia sobie w warunkach gospodarki rynkowej. W program zaangażowani są również pracownicy Citi Handlowy, którzy w charakterze wolontariuszy-ekspertów wspierają merytorycznie zarówno zajęcia dla nauczycieli, jak i dla uczniów.Program realizowany jest w trzech modułach. Z pierwszego z nich – „Polubić banki”, młodzi ludzie dowiadują się m. in. jakimi kryteriami kierować się przy wyborze konta bankowego czy jak unikać pułapek kredytowych. Drugi moduł – „Moje inwestycje” – prezentuje alternatywne do lokat bankowych formy oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych ze wszystkimi ich zaletami i wadami. Trzeci moduł, pod nazwą „Inwestycja w przyszłość”, traktuje o obecnym systemie emerytalnym, jego podstawach prawnych i sposobach oszczędzania na emeryturę. Dodatkowo we współpracy z Gazetą Wyborczą co roku organizowany jest konkurs sprawdzający praktyczne umiejętności uczniów: „Moje finanse – z klasy do kasy”, w ramach którego młodzi ludzie inwestują wirtualne pieniądze.

Od początku realizacji programu zostało przeszkolonych 2 520 nauczycieli. W latach 2006-2008 program dotarł do 372 000 uczniów. W jego realizację aktywnie włączyło się 118 wolontariuszy Citi Handlowy.