Mój rysunek dla Malawi – Roche Polska

Metryka praktyki

Firma: Roche Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Roche Polska zorganizowała wśród swoich pracowników akcję pod hasłem „Mój rysunek dla Malawi” połączoną ze zbiórką funduszy na rzecz organizacji wspierających potrzebujące dzieci w Polsce oraz w Malawi. Pieniądze były zbierane poprzez aukcję rysunków dzieci pracowników oraz tzw. wymianę talentów pracowników Roche na wsparcie dla potrzebujących. Dodatkowo Zarząd firmy przekazał dwukrotność zebranej kwoty na pomoc humanitarną dla Malawi.