Modernizacja układu wymienników w stacji produkującej wodę odtlenioną

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kompania Piwowarska podejmuje działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Za sprawą projektu modernizacji układu wymienników w strefie odzysku ciepła w stacji produkującej wodę odtlenioną. Przedsięwzięcie polegało na instalacji dodatkowego wymiennika i tym samym zwiększeniu powierzchni wymiany ciepła w strefie środkowej wymiennika trójsekcyjnego. Przyniosło to korzyści w postaci mniejszego zapotrzebowania na parę do podgrzania wody uzdatnionej przy zapewnieniu optymalnych warunków pracy instalacji i mniejszego zapotrzebowania na glikol do chłodzenia wody odtlenionej. W wyniku realizacji projektu zredukowano emisję CO2 o 259,91 Mg/rok.