Modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie Wilson

Metryka praktyki

Firma: Kopalnia Soli „Wieliczka”,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie Wilson obejmowała m.in. przebudowę głowicy szybu i płyty zamykającej go wraz z uzupełnieniem obudowy szybowej w rejonie zrębu, wzniesienie budynku nadszybia, budowę kanałów wentylacyjnych.

Kopalnia wymieniła stare wentylatory na nowoczesne urządzenia dAL16-1100 – osiowe, jednowirnikowe, z napędem elektrycznym, przeznaczone do przewietrzania podziemnych wyrobisk. W ich obudowie znajdują się tłumiki, dzięki którym stacja jest tak cicha, jak wymagają tego restrykcyjne przepisy. Nową stacją można sterować zdalnie, zaś parametry jej pracy stale monitoruje specjalny system bezpieczeństwa. Stacja pobiera znacznie mniej energii elektrycznej od swojej poprzedniczki, co oznacza oszczędzanie zasobów i wprost niższe rachunki za prąd.

Zgłębiony w r. 1920 szyb Wilson jest niezwykle ważnym ogniwem w systemie przewietrzania wschodniego rejonu zabytkowej kopalni, zaś niezawodność działającej przy nim stacji warunkuje bezpieczeństwo całej kopalni

Efekty:

 • ograniczenie emisji hałasu o 20,5 dB. Zmodernizowana stacja wentylatorów głównych wytwarza 40 dB
 • oszczędność zużycia energii miesięcznie o 30 tys. kWh (1/3 mniej niż poprzednie urządzenia)
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej: miesięczna oszczędność rzędu kilkunastu tysięcy złotych (dane wg cen w 2021 r.)
 • zadowolenie okolicznych mieszkańców

Korzyści dla kopalni:

 • poprawa wentylacji podziemnych wyrobisk
 • podniesienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kopalni: nowoczesne niezawodne urządzenia wyposażone m.in. w stale działający system kontroli parametrów
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
 • spełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych
 • automatyzacja, możliwość monitorowania pracy stacji oraz sterowania jej parametrami przez dyspozytora ruchu zakładu górniczego: dzięki sieci światłowodowej z dyspozytorni głównej znajdującej się w znacznym oddaleniu od szybu Wilson
 • projekt o wartości 10 287 092,00 zł otrzymał wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 518 060,00 zł

Efekty dla otoczenia:

 • zmniejszenie poziomu emitowanego przez urządzenia hałasu o 20,5 dB.

Stacja wentylatorów głównych pracuje bez przerwy, stąd ograniczenie jej uciążliwości ma istotne znaczenie dla mieszkańców najbliższej okolicy szybu Wilson

https://www.kopalniawieliczka.eu/nowoczesna-stacja-wentylatorow/

https://www.kopalniawieliczka.eu/projekty-nfosigw/