Moc Bazera czyni bohatera – Grupa GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Grupa GPEC została Partnerem Strategicznym I edycji akcji „Moc Bazera czyni bohatera”– kampanii społeczno-edukacyjnej, której podstawowym celem jest przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci w wieku szkolnym. W ramach projektu organizowano spotkania w trójmiejskich szkołach, w czasie których promowano wśród dzieci właściwe postawy obywatelskie w przypadku zetknięcia się z agresją. W akcji wzięło udział 86 szkół.