Młodzi Przedsiębiorczy

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach projektu Młodzi Przedsiębiorczy realizowanemu przez ING Bank Śląski uczniowie na dedykowanej platformie internetowej rozwiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a następnie realizują własny projekt z pomocą nauczycieli i mentorów. Program uczy oszczędzania, dysponowania i zarządzania pieniędzmi. Przekłada się to na rozwijanie takich umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczna realizacja przedsięwzięć.

Program realizowany jest od 9 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W edycji 2018, ING Bank Śląski podzielił się wiedzą oraz udzielił finansowania, a Fundacja ING Dzieciom dała pomysł na nową koncepcję programu i nowe formy edukacyjne włączając treści zrównoważonego rozwoju do programu.

W roku 2018 w programie udział wzięło 600 uczniów z 58 szkół, pracujących w 120 zespołach oraz 68 nauczycieli.