Młody Obywatel – Bank Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

Bank Gospodarstwa Krajowego to bank państwowy, jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Od 2010 roku w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje program Młody Obywatel. Główny cel programu to zachęcanie młodych ludzi do podejmowania działań społecznych we własnych społecznościach. Pracownicy BGK, w ramach wolontariatu kompetencyjnego, dla gimnazjalistów i licealistów uczestniczących w programie prowadzą lekcję o bankowości i ekonomii. Wiedza ta może być przekazywana w sposób obiektywny, gdyż BGK nie ma oferty dla klientów indywidualnych. Podczas lekcji pracowników banku wspiera profesjonalny animator z CEO. W ramach programu uczniowie poznają swoją społeczność, prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji, wspólnie z nauczycielami organizują debaty z mieszkańcami, trasy edukacyjne, wymiany międzypokoleniowe i inne działania lokalne oraz uczą się pozyskiwać sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu, nawiązują kontakty z lokalnymi organizacjami i instytucjami. W drugiej edycji programu, która zakończyła się w 2012 roku, wzięło udział 146 zespołów uczniowskich, które realizowały program w swoich lokalnych społecznościach. W ramach programu przeprowadzono również 675 lekcji na temat aktywności obywatelskiej,  rozwoju i kapitału społecznego.