mKanon

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Według praktyki mKanon wdrożonej w mBanku, komunikacja powinna być jasna, prosta, wyczerpująca, krótka, empatyczna, szczera, typu „my” i poprawna językowo. Pracownicy banku w codziennej pracy korzystali z autorskiego algorytmu – narzędzia, które wyłapuje formy językowe niezgodne z mKanonem. Komunikaty kierowane do klientów musiały mieć min. 70% zgodności z algorytmem.

W 2021 r. bank, we współpracy z Fundacją Języka Polskiego, przeprowadził audyt strony mbank.pl pod kątem zgodności z mKanonem. W wyniku audytu poprawił 70 podstron produktowych. Za swoje działania otrzymał od Fundacji „Językowy Znak Jakości”. To wyróżnienie potwierdziło, że treści na stronie internetowej mBanku są napisane w sposób przyjazny, poprawny językowo i zrozumiały dla każdego.

W 2021 r. mBank przeszkolił w zakresie mKanonu łącznie 716 pracowników. Obejmuje to 45 warsztatów online z udziałem ekspertów. Pracownicy mieli także stały dostęp do szkoleń na platformie e-learning. Dla banku jasna komunikacja jest sposobem, aby dbać o satysfakcję klientów i wpierać ich w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.

https://www.mbank.pl/o-nas/mkanon/