Mistrzowie Bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: Wyborowa Pernod Ricard,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem dla Wyborowa Pernod Ricard. Dążąc do celu „zero wypadków”, pracownicy są szkoleni z zasad bezpieczeństwa. W 2021 r. firma objęła pracowników programem Mistrzowie Bezpieczeństwa, w ramach którego odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy i kursy bezpiecznej jazdy. Dodatkowo firma organizuje Dzień Bezpieczeństwa. W tym samym roku uruchomiono cykl szkoleń – Care by learning Train the Traineer obejmujący identyfikację i ocenę ryzyka, postępowania w razie zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub wypadku, narzędzia care tools. Program jest wspierany kampanią informacyjną. Na podstawie identyfikacji i analizy ryzyka przygotowywane są i wdrażane plany działań, które przyczyniają się do eliminacji lub minimalizacji skutków ryzyka występujących w środowisku pracy, co realnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. W roku 2021 r. w wyniku przeprowadzonych analiz w zakładach produkcyjnych wdrożono m.in. system asekuracji prac wykonywanych na dachach oraz rozwiązania techniczne zwiększające bezpieczeństwo w trakcie przemieszczania się w obszarach produkcji, magazynów i terenie zewnętrznym zakładów. Liczba pracowników, którzy wzięli udział w Safety Day: 145 Liczba roboczogodzin dedykowana szkoleniom Mistrzów Bezpieczeństwa – Care by learning – Train the Traineer w 2021 roku: 480 Liczba wypadków przy pracy w 2021 r. w stosunku do 2020 r. we wszystkich lokalizacjach Wyborowa Pernod Ricard: 0

https://natemat.pl/381473,prezes-wyborowa-pernod-ricard-o-tym-jakie-alkohole-pija-polacy