Mistrzowie Bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 r. CEMEX Polska kontynuował projekt Mistrzowie Bezpieczeństwa czyli program edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży, polegający na organizacji spotkań promujących bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole, a także zajęć dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. Program realizowany był w dwóch formułach, dopasowanych do wieku uczestników. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych uczestniczyli w warsztatach, prowadzonych przez przedstawicieli Policji, strażaków, specjalistów ds. BHP oraz ratowników medycznych, podczas których dowiedzieli się w jaki sposób unikać zagrożenia i reagować w sytuacjach niebezpiecznych w codziennym życiu. Dla najmłodszych uczniów, wspólnie z Bogusławem Byrskim, aktorem Teatru Andersena w Lublinie, przygotowane zostały zajęcia w wyjątkowej formule edukacyjnego teatru lalkowego, wykorzystując bajkę o Czerwonym Kapturku. Wszyscy uczniowie otrzymali również publikację wydaną przez CEMEX, komiks „Świeć przykładem – zostań Mistrzem drogowego ABC”. Zmierzono liczbę warsztatów oraz uczestników / beneficjentów projektu: 330 uczestników w ramach 6 zajęć w Chełmie (2), Rudnikach (2) oraz Jaroszowcu (2).