Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla branży gazowniczej i naftowej

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2015

Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla branży gazowniczej i naftowej organizowane przez GAZ-SYSTEM to wydarzenie o charakterze prewencyjno-edukacyjnym służące popularyzacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy, zapobiegania i eliminowania zagrożeń w środowisku pracy. Inicjatywa skierowana jest do firm z branży gazowniczej i naftowej. W ramach wydarzenia promowano prawidłowe postawy i aktywne zachowania pracowników w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia. Podczas szkolenia 50 pracowników z 10 firm zdobyło wiedzę oraz umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób poszkodowanych.