Mistrz na starcie / kierownik liniowy na starcie

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

ArcelorMittal Poland zrealizowała dwa programy na nowe stanowiska menedżerskie mistrz na starcie/ kierownik liniowy na starcie. Programy składają się z dwóch części; część pierwsza obejmuje cztery moduły szkoleniowe z obszaru BHP; część druga – sześć modułów szkoleniowych z umiejętności miękkich, opartych na kompetencjach ArcelorMittal Poland (świadomość roli i odpowiedzialności; motywowanie, delegowanie, kontrolowanie, rozwój; informacja zwrotna; zarządzanie zmianą, emocjami i konfliktem; efektywna komunikacja z zespołem). Celami programu są wprowadzenie do nowej roli zawodowej oraz wsparcie w obowiązkach i wyzwaniach. W ramach programu Firma zrealizowała warsztaty online oraz stacjonarne. Liczba uczestników programu w roku 2021 – 51. Efektywność mierzona za pomocą ankiet i rozmów telefonicznych z uczestnikami programu. Dzięki programom wprowadzającym na nowe stanowiska menedżerskie pracownicy czują się bezpieczniej i pewniej siebie na nowej ścieżce zawodowej. Dobre wprowadzenie do nowej roli jest korzystne tym samym dla całej organizacji. Sprawny i doinformowany szef to sprawnie działający zespół i w konsekwencji cała firma.