Misja Profilaktyka

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Misja Profilaktyka to cykliczny projekt Grupy Enea, mający na celu zwiększenie świadomości profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników i ich bliskich. W ramach projektu realizowane są bezpłatne webinary, badania lub spotkania ze specjalistami. Tegoroczna edycja projektu poświęcona była profilaktyce wzroku. Podczas 2 dni pracownicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań wzrokowych, obejmujących m.in. akomodację, związaną z dostosowywanie się oka do patrzenia na przedmioty znajdujące się w różnych odległościach. Pracownicy uczestniczyli również w spotkaniu online z lekarzami, którzy przedstawili zasady profilaktyki i higieny wzroku oraz propozycje ćwiczeń. Realizując przedstawione działania, Grupa Enea dba o swoich pracowników, członków ich rodzin oraz lokalne społeczności. Profilaktyka zdrowia jest tematem zaniedbywanym, który jest istotny zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy.