Misja Praca – dobry start w zatrudnienie – Job Impulse Polska

Metryka praktyki

Firma: Job Impulse Polska (Grupa Job),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach projektu Misja Praca – dobry start w zatrudnienie przedstawiciele Job Impulse Polska zorganizowali cykl spotkań dla wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu. Pracownicy firmy poprowadzili warsztaty, podczas których podzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem. Stworzenie przestrzeni do rozmowy o pasjach, zainteresowaniach, predyspozycjach, sukcesach szkolnych i sportowych dało podopiecznym domu dziecka możliwość odkrywania ich mocnych stron – bazę przy wyborze szkoły i przyszłej ścieżki kariery. Od specjalistów młodzi ludzie dowiedzieli się także jak rozwijać umiejętności przydatne w pracy zawodowej, takie jak komunikacja czy współpraca oraz w jaki sposób wzmocnić pewność siebie i poczucie własnej wartości. W Domu Dziecka nr 2 odbywały się także cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, którymi są zainteresowani wychowankowie, m.in. wizażystką, fryzjerem czy policjantem. W czerwcu 2016 podopieczni uczyli się też programowania i grafiki 3D.

Więcej informacji