Mingranty IKEA Warszawa

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Program wsparcia finansowego Mingranty IKEA Warszawa pomaga firmie IKEA Retail lepiej zarządzać wewnętrznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację celów społecznie użytecznych, kierując je do najbardziej potrzebujących oraz najciekawszych projektów. Wsparcie rzeczowe w postaci produktów IKEA (odpowiadające ustalonej kwocie) było przekazywane na realizację wybranych w trybie konkursowym przedsięwzięć dotyczących edukacji i rozwoju dzieci lub ochrony środowiska. W ramach programu firma udzielała również wybranym projektom wsparcia medialnego poprzez publikowanie informacji o zawiązaniu współpracy i jej efektach. W 2014 roku do udziału w konkursie zgłoszono 50 projektów.