Mindfulness

Metryka praktyki

Firma: HSBC Service Delivery (Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Regularne sesje mindfulness to cześć szerokiego programu promującego znaczenie zdrowia psychicznego wśród pracowników HSBC Service Delivery Polska. Ich celem jest poprawa samopoczucia, pomoc w znalezieniu poczucia spokoju i kontroli nad tym, co dzieje się dookoła – tak w  sferze zawodowej, jak i prywatnej. Zajęcia prowadzone są w trzech językach: polskim, angielskim i  francuskim, spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu – łącznie w sesjach uczestniczy ponad 200 osób. Sesje mindfulness to również doskonałe forum do wymiany doświadczeń i sposobów na radzenie sobie ze stresem. W związku z dużym zainteresowaniem HSBC prowadzi na prośbę pracowników sesje Mindfulness w 3 językach (angielskim, polskim, francuskim), a spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu. Łącznie w sesjach Mindfulness regularnie uczestniczy ponad 200 osób. Na początku trwania pandemii COVID-19 HSBC przeprowadziła ankietę badającą obszary zainteresowania pracowników w ramach inicjatyw prowadzonych przez Diversity & Inclusion. Najwięcej głosów zostało oddanych na szeroko pojęte zdrowie psychiczne, którego częścią są właśnie sesje Mindfulness. Sesje Mindfulness stały się częścią szerokiego wachlarza świadczeń i form wsparcia zdrowia psychicznego pracowników, zintensyfikowanych w dobie pandemii COVID-19 i pracy zdalnej. Uczestnicy sesji Mindfulness deklarują w ankietach lepsze samopoczucie i odnotowują poprawę work-life balance. HSBC zachęca pracowników do pełnej otwartości w kwestii zdrowia psychicznego i oferuje szereg świadczeń i narzędzi wsparcia w tym zakresie. Odporność („resilience”) pracowników HSBC na negatywne skutki izolacji zdecydowanie wzmocniła się m.in. po wprowadzeniu sesji Mindfulness.