Mindfulness

Metryka praktyki

Firma: HSBC Service Delivery (Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Sesje Mindfulness to element programu promującego znaczenie zdrowia psychicznego wśród pracowników HSBC Service Delivery Polska. Celem regularnych sesji jest poprawa samopoczucia, pomoc w znalezieniu poczucia spokoju i kontroli nad tym, co dzieje się dookoła – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. HSBC prowadzi sesje Mindfulness w kilku językach, uczestniczy w nich łącznie ponad 200 pracowników. Mindfulness jest częścią szerokiego wachlarza świadczeń i form wsparcia zdrowia psychicznego pracowników HSBC. Uczestnicy sesji Mindfulness deklarują w ankietach lepsze samopoczucie i odnotowują poprawę work-life balance. Sesje Mindfulness przyczyniły się do wzmocnienia odporność („resilience”) pracowników HSBC na negatywne skutki przedłużonej pracy zdalnej czy niepewności wynikającej m.in. z wojny w Ukrainie.