Mind your Mind

Metryka praktyki

Firma: Samsung Electronics Polska,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Projekt Mind your Mind skupia się na wspieraniu pracowników firmy Samsung w trzech kompetencjach: odporność psychiczna, radzenie sobie ze stresem oraz adaptacyjność do zmian. Firma chce, aby pracownicy dbali o work-life balance – uczyli się odpoczywać w trakcie wykonywania zadań, mieli świadomość, jak ruch oraz troska o układ odpornościowy wpływa na ich dobrostan psychiczny. Nawiązano współpracę z ekspertami z psychologii, fizjologii, immunologii i dietetyki. Przygotowano serię artykułów, infografik, pigułek wiedzy. Dodatkowo odbyła się seria webinarów, warsztaty i gry biznesowe. Pracodawca zareagował sprawnie na zmieniającą się rzeczywistość, na którą wpłynęły: pandemia i stres związany z niepewnością jutra. Tym samym firma z wyprzedzeniem zadbała o kondycję psychiczną i fizyczną pracowników edukując ich w odpowiedni sposób oraz zachęcając do zmiany pewnych nawyków. Inicjatywa była również odpowiedzią firmy na katalog kompetencji, przedstawiony podczas światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W katalogu w pierwszej 10-tce obok kreatywnego myślenia, myślenia analitycznego, kompetencji technologicznych znalazły się elastyczność w adaptowaniu się do zmian, odporność psychiczna oraz odporność na stres. W ankiecie ewaluacyjnej wzięło udział 986 uczestników szkoleń. Wstępne badanie po 3 miesiącach realizacji projektu pokazało wzrost subiektywnie ocenianych przez respondentów badanych zakresu wiedzy i umiejętności w obszarach: odporności psychicznej, dobrostanu fizycznego i psychicznego, radzenia sobie ze stresem, adaptowania się do zmian.