Mind Progress Academy

Metryka praktyki

Firma: Mind Progress Group,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kolejnym programem, który stawia na dzielenie się wiedzą, jest Mind Progress Academy. Składa się on z: projektu szkoleniowego na temat różnych aspektów nowoczesnej komunikacji, adresowanego do wszystkich pracowników firmy Mind Progress Group, a prowadzonego przez szefów działów oraz zewnętrznych trenerów; wymiany wiedzy i wzajemnych inspiracji – poprzez pobudzanie pracowników do dzielenia się swoimi kompetencjami w eksperckim magazynie „Marketing Progress” i inspirowanie ich newsletterem opracowywanym przez Dział Strategii i Badań; edukacji kadry średniego szczebla w programie menedżerskim realizowanym w firmie przez zewnętrznego kontrahenta.