MiLOVE biegi z Żubrem

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem praktyki MiLOVE biegi z Żubrem integracja pracowników było zachęcenie pracowników Banku Pekao do aktywności fizycznej i akcji charytatywnej. MiLOVE biegi podzielone zostało na pięć dwutygodniowych etapów. W każdym z nich firma wyłaniała nowych laureatów, którzy przebyli najwięcej mil. Przebiegnięte mile przełożyły się na finansowe wsparcie stypendystów Programu Wybiegaj w Przyszłość. W 2021 r. akcję zorganizowano po raz pierwszy. Udział w niej wzięło 450 osób. MiLOVE biegi to połączenie aktywności fizycznej z celem charytatywnym oraz fizycznego biegania z wirtualną rywalizacją sportową. Liczba osób zarejestrowanych do udziału w akcji – ponad 450. Uczestnictwo w akcji to jednocześnie troska o własne zdrowie poprzez realizacje aktywności fizycznej (chodzenie, bieganie) jak i troska o innych (cel charytatywny) a jednocześnie element integracji (Wspólny wynik i wirtualna rywalizacja sportowa).