Mikomax dla społeczności lokalnej – Mikomax

Metryka praktyki

Firma: Mikomax,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. w ramach działań na rzecz społeczności lokalnej od 1995 r. przekazuje meble instytucjom i organizacjom pozarządowym z Łodzi. Wśród nich są szpitale i ośrodki zdrowia (m.in. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka, Szpital Kliniczny Nr 3 in. S. Sterlinga, Szpital im. Janusza Korczaka), stowarzyszenia (m.in. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „Słyszę serce”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Łódzki Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Niepełnosprawnych), kluby sportowe (m.in. Łódzki Klub Jeździecki, Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”), ośrodki wychowawcze, fundacje (m.in. Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „KRWINKA”), straż pożarna, przedszkola, szkoły, schroniska dla zwierząt oraz wiele innych. Wartość darowizny w 2006 r. wyniosła ok. 52 tys. złotych. Od 1999 roku, na podstawie stałej umowy firma pomaga Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 3 z siedzibą w Łodzi, co miesiąc na konto ośrodka przekazywana jest kwota 1000 zł.

W fabryce firmy znalazło zatrudnienie 20 osób głuchoniemych i niedosłyszących. W opinii kierownictwa, są to bardzo dobrzy pracownicy, w tym co robią są niezwykle dokładni i precyzyjni.