Mikołajkowy Wieczór Charytatywny – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

Fundacja DOZ wraz z firmą Pelion oraz DOZ S.A. zorganizowała Mikołajkowy Wieczór Charytatywny, który dedykowany był samotnym matkom. Podczas wieczoru zorganizowano aukcję charytatywną w ramach której pozyskano 111 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup produktów medycznych dla 3 Domów Samotnych Matek.

Jednocześnie Fundacja wraz z partnerami podczas wieczoru zainicjowała kompleksowy program pomocy skierowany do kobiet i ich dzieci. Program ten na pomóc kobietom stać się samodzielnymi, poprzez wsparcie psychologa, prawnika oraz program indywidualnej pomocy i szkoleń.