Migam – PKO Bank Polski

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

PKO Bank Polski zapewnia komfort obsługi i dostępu do oferty wszystkim klientom, również tym z niepełnosprawnością słuchową. Szacuje się, że takich osób w Polsce jest ok. 500 tys. Dla nich, największym problemem w bezpośrednich kontaktach z bankami są utrudniony dostęp do informacji, a także kłopoty komunikacyjne.

Migam to prowadzony przez PKO Bank Polski kompleksowy program ułatwiający, w placówkach Banku, obsługę osób z dysfunkcją słuchu. Jest on odpowiedzią na poważną barierę komunikacyjną, z jaką spotykają się osoby niesłyszące w miejscach użyteczności publicznej. Bank, dążąc do zapewnienia wszystkim swoim klientom najwyższego poziomu obsługi w wybranych oddziałach na terenie Warszawy, Wrocławia, Poznania, Opola i Krakowa wprowadzi pilotaż projektu Migam i innowacyjną usługę tłumacza online – Tłumacz Migam.

Dzięki temu, proces obsługi klienta głuchego i słabosłyszącego przebiega w ten sam sposób, co klienta słyszącego, dzięki czemu już od wejścia do placówki osoba niesłysząca może liczyć na profesjonalną i pomocną obsługę.

Ułatwiają to m.in. tablice informujące o specjalnym stanowisku obsługiwanym przez odpowiednio przeszkolonego do kontaktu z osobami niesłyszącymi pracownika. Dalszą komunikację wspiera aplikacja tłumacza migowego online dostępna na tablecie. Widoczny na ekranie tabletu tłumacz, pośredniczy w rozmowie między klientem a doradcą w czasie rzeczywistym, przekazuje informacje i pytania obu stronom, tłumacząc na język migowy lub na polski mówiony i odwrotnie.

Klient może czuć się bezpiecznie, bo prowadzone rozmowy są poufne – tłumacz, podobnie, jak doradca jest zobowiązany do tajemnicy bankowej. Po zakończeniu rozmowy klient może wypełnić ankietę satysfakcji.