Miesiąca Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: NSG Group w Polsce,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Firma NSG Group właściciel marki Pilkington wzięła udział w obchodach Miesiąca Różnorodności. W ramach inicjatywy przygotowano szereg działań m.in.: raport, podcast, materiały edukacyjne, biuletyny, konkursy z nagrodami, dedykowaną stronę oraz ankietę na temat różnorodności w zespołach. W wydarzeniu mogli wziąć udział wszyscy pracownicy Grupy w Polsce. Poszczególne inicjatywy były rozłożone w czasie, by ułatwić dostęp do materiałów i umożliwić udział w wydarzeniach. W ankiecie. która była przygotowana w 4 językach wzięło udział blisko 300 pracowników. Na podstawie jej wyników przygotowano program działań na najbliższe miesiące, w tym grupę mozaikową, która współpracuje w obszarze I&D. Akcja miała przede wszystkim działania informacyjne i edukacyjne. Nastawienie na różnorodność wpływa pozytywnie nie tylko na przyciąganie, ale i na utrzymanie talentów. W organizacjach z kulturą włączającą, otwartą na różnorodność, pracownicy czują się bardziej swobodnie, mają korzystne warunki dla rozwoju zawodowego, wymiany wiedzy i doświadczeń.