Miesiąc zdrowia „Trzymaj Formę”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Schiever w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Akcja miesiąc zdrowia Trzymaj Formę organizowana w placówkach Grupy Schiever w Polsce ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Pełni funkcję edukacyjną i informacyjną, prowokuje również dyskusje między pracownikami dotyczące zdrowych nawyków i zachęca ich do angażowania się w działania prozdrowotne. W inicjatywę zostało zaangażowanych 11 placówek, pracownicy wypełnili 144 quizów tematycznych, a do konkursu finałowego zostało nadesłanych 157 zgłoszeń.